Pumphuset
Units: 40
Builder: Serafim Fastigheter

Pumphuset i Järla Sjö är en vacker gammal fabriksbyggnad som en gång i tiden använt för provning av pumpar samt som ångkraftscentral. Fastigheten uppfördes 1896 och står nu inför en omvandling till spektakulära bostäder. Lägenheterna kommer att präglas av industriromantik där stora delar av befintlig byggnad och detaljer tas tillvara.

This web site uses technical cookies and third-party cookies. By clicking on "Ok" or proceeding with the navigation, you agree to its use. Info