Bertazzoni Green


Där du ser Bertazzoni Green Mark, betyder det att vi gör vårt bästa för att ta vara på din miljö och dina kostnader.

Bertazzonis hem ligger i den vackra och produktiva regionen Emilia-Romagna. Familjeföretaget har alltid varit medveten om förhållandet mellan sin verksamhet och miljön.

Vi ser därför alltid till att våra spisar, hällar och tillbehör byggs så effektivt som möjligt i material som är återvinningsbart och oskadligt för miljön. Vi ser även till att Bertazzonis produkter har en så låg energiförbrukning som möjligt.

Våra material är säkra och återvinningsbara

Spisar, hällar, fläktkåpor och tillbehör har huvudsakligen tillverkats i rostfritt stål och andra metaller, med få plastdelar. Det innebär att 99 % av det material vi använder för att tillverka våra produkter, samt det förpackningsmaterial de levereras i, är återvinningsbart.

Allt material som vi använder förblir oförändrat när det kommer i kontakt med vanliga livsmedel (t.ex. vatten och olja). Bertazzoni följer bestämmelserna i RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances). Det innebär att våra utvalda leverantörer och material är säkra.

Våra produkter är energieffektiva

Allt sedan Bertazzoni riktade sin uppmärksamhet från vedspisar till gas för femtio år sedan, har företaget visat stor hänsyn till energieffektivitet, miljö och klimat.

Bertazzonis strävar mot konstant förbättring ifråga om bränsleeffektivitet och bränsletyper för samtliga produkter.

Brännarnas design ger låga kolmonoxidutsläpp och en mycket ren förbränning. Kokkärlen placeras närmare lågan, vilket ökar effektiviteten med kortare koktider och mindre gasförbrukning.

Alla våra elugnar har äkta varmluftsfunktion. Det gör att matlagningstemperaturen kan sänkas, vilket i sin tur sparar gas och el. Ugnarnas insida har nya, tjockare isoleringsmaterial och ugnsluckorna har som lägst tredubbelt glas för att öka energieffektiviteten.

Vår fabrik respekterar miljön

Vi använder avancerad produktionsteknik med återanvändning och återvinning av material samt energieffektivitet och minskade föroreningar.

På Bertazzoni engagerar vi oss för hållbarhet, säkerhet och effektivitet i hela vår verksamhet.